b Sim Carpet

Corporate

Sim Carpet About Us

SİM CARPET GAZİANTEP

Sim Carpet is one of the world's leading carpet manufacturer and exporter with over 30 years of experience in carpet weaving. We are producing PP BCF, PP Heat Set, PP Friese PP Shaggy, Microfiber Shaggy ve Polyester with renewed looms of latest technology, and now has a capacity of 6.000.000 sqm/year and our capacity is increasing year by year.

Our 20.000 sqm factory is currently equipped with a massive 12.000 sqm covered area of the latest technology looms. We export all of our products 48 different country all around the world. Our main markets are North America, South America, Europe and Middle East. We follow our customers requirements as design and size base and support them in latest trend of their market as color base.

Sim Carpet entered the textile sector with the trade of towels and Kilims in 1960s . Towel and Kilim production continued until 1990. Our family, which has started to produce carpets by developing its weaving and yarn experiences in time, has succeeded in bringing itself to the sector with the brand of SIM CARPET where is the center of machine made carpet in the World.

OUR MISSION

The aim of our company, which has a competitive and sustainable growth potential, is to ensure the satisfaction of our customers, suppliers and employees, to make its name permanent in both domestic and international platforms and to maintain it in a stable manner

OUR VISION

To announce the Sim Carpet Brand to all the countries of the World by producing durable, competitive, industry-leading and high quality products, in all stages, from production to after sales services

Sim Carpet

Sosyal Sorumluluk Beyanı

Sim Carpet PL-01

Sosyal Sorumluluk

SİM CARPET değişen dünya ihtiyaçları ve tüm dünyada gelişen / dönüşen üretim anlayışının farkındadır. Bu kapsamda ürüne yönelik kaliteye ek olarak sosyal anlamda sorumlulukları olduğunu bilir ve buna göre hareket eder. Sosyal Sorumluluk uygulamalarımızda temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Çalışanları din, ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder. Ücretlendirmeleri, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştiririz.
 • Çalışanlarımızın sendika ve toplu sözleşme haklarını biliriz ve bu hakkı tanırız. Bu doğrultuda işletmemizde mutlaka çalışan temsilcisi olmasını destekleriz.
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükler, fazla mesaide gönüllülük esasını dikkate alırız.
 • Normal ve fazla çalışma ödemelerini yasal şartların belirlediği şekilde gerçekleştiririz.
 • Liyakate ve yaşam şartlarına göre ücretlendirmeyi esas alırız.
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermek, kurumsal cezalandırma yapmamak, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamayı tolere etmemek temel ilkelerimizden birisidir.
 • Çalışanların stratejik ve teknik karalara katılımının sağlanması, çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır.

Sim Carpet PL-02

Kalite Politikamız 1

SİM CARPET tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra görsel bir alan yaratmayı hedefler. Ürünlere değer ve duygu katarak gelenekselliğin dışında yeniliklerle dolu bir tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş ürünlerle moda tutkunlarını heyecanlandıran kaliteli üretimi benimser.

Kalite Politikamız 2

SİM CARPET kurduğu kalite yönetim sistemi ile tüm iş süreçlerini önceden planlar, riskleri değerlendirir ve sürekli gelişime katkı sunan adımları atar. Keyifli ve üretken çalışma ortamları sunarak çalışanlara verdiği değerin üretimlere de yansıyacağını bilerek hareket eder.

Sim Carpet PL-03

Genel Politikalarımız

İşletmemizin başlıca politikalarını başlıklar halinde şöyle özetlenir:

 • AYRIMCILIK POLİTİKASI: SİM CARPET olarak tüm çalışanlarımıza eşit davranmayı ilke edindiğimiz gibi çalışanların da kendi aralarında herhangi bir şekilde ırk, cinsiyet, din, milliyet ve siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılık yapmamaları için gereken tüm şartları hazırladığımızı beyan ederiz.
 • ÇALIŞAN GÜVENLİK POLİTİKASI: Çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin her türlü güvenliğini kontrol altına almaktayız. Güvenlik konusu tüm çalışanların önceliği olmalıdır. Hazırlanmış olan ‘’Koruma ve Güvenlik Prosedürü’’ ve prosedür ile ilgili talimatları mevcuttur. Tehditlerin önceden algılanması amacıyla her çalışan bu konuda eğitim alır. Kritik nokta çalışanlarının eğitimi ve çalışma esasları prosedür ve talimatlarla ayrıca belirlenmiştir. Kaza ve acil durumlara karşı firmada oluşturulmuş güvenlik konseyi tüm bu faaliyetleri yürütür. Güvenlik konusundaki açık noktaların ilgililere bildirilmesi halinde çalışanlar bu konu ile ilgili ödüllendirilir. Bu politika yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli revizyonlar yapılır.
 • ÇEVRE POLİTİKASI: Endüstrinin ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda, üretimin ve beraberinde tüketimin de artması sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliğinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başlanması, geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uygun üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI: En değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu biliciyle, yasal ve insani standartlar çerçevesinde tüm personele sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak, risk analizleri yaparak risklerin önceden belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınması ve risk düzeyinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
 • KALİTE POLİTİKASI: Yeniliği ve yaratıcılığı ilke edinmiş personelimizle sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi hedefleyerek, insan sağlığı, çevre temizliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde şeffaf bir çalışma ortamında makine Carpetsı üretmeyi taahhüt ederiz.
 • ZORLA ÇALIŞTIRMAYI ENGELLEME POLİTİKASI:Tüm çalışanların iş akdinin başlangıcından sonlanmasına kadarki süreçte hiçbir şekilde depozit alma, şahsi kimlik belgelerine el koyma ve benzeri uygulamalar ile zorla çalıştırmanın hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. Ayrıca mahkûm işçi ve zorla çalıştırmayı gerektiren haller bulunmamaktadır.

Sim Carpet

Some Of Our Products

 • ALL
 • BCF
 • JOY SHAGGY
 • NAPOLİ - FRİESE & OUTDOOR
 • NİRVANA
 • PLATİNİUM
 • PUFFY SHAGGY

Sim Carpet

Bcf Carpet

Sim Carpet

Bcf Carpet

Sim Carpet

Bcf Carpet

Sim Carpet

Bcf Carpet

Sim Carpet

Joy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Joy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Joy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Joy ShaggyCarpet

Sim Carpet

Napoli-Friese & Outdoor Carpet

Sim Carpet

Napoli-Friese & Outdoor Carpet

Sim Carpet

Napoli-Friese & Outdoor Carpet

Sim Carpet

Napoli-Friese & Outdoor Carpet

Sim Carpet

Nirvana Carpet

Sim Carpet

Nirvana Carpet

Sim Carpet

Nirvana Carpet

Sim Carpet

Nirvana Carpet

Sim Carpet

Platinium Carpet

Sim Carpet

Platinium Carpet

Sim Carpet

Platinium Carpet

Sim Carpet

Platinium Carpet

Sim Carpet

Puffy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Puffy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Puffy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Puffy Shaggy Carpet

Sim Carpet

Communication

Address

3. Org. San. Böl. Kamil Şerbetci Bulvarı No. 1 Başpınar Şehitkamil/ Gaziantep

Social Media

E Mail

info@simcarpet.com

Telephone

Loading
Your message has been received. thanks
Designed by Esyb Creative